Organizacje w projekcie

Amnesty International

Amnesty International

Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 10 milionów ludzi. Amnesty Polska, Słowenia, Węgry i Włochy są sekcjami ruchu Amnesty International, które biorą udział w projekcie. W ostatnich latach wszystkie te sekcje prowadziły kampanie „Stop przemocy wobec kobiet” oraz „Moje ciało a prawa człowieka”, które koncentrowały się wokół tematów takich jak przemoc seksualna i gwałt, przemoc domowa oraz bezpieczeństwo kobiet i dziewczyn w przestrzeni publicznej. Wszystkie sekcje aktywnie biorą udział w działaniach prowadzonych przez Amnesty International w kwestiach związanych z przemocą wobec kobiet i dziewczyn. 

FBK

FBK

Fundacja Bruno Kesslera jest włoskim instytutem badawczym skupiającym się na wysokiej jakości badaniach w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (TIK, ang. ICT), mających wpływ na rynek i społeczeństwo. 

https://www.fbk.eu/en/