Stand By Me

Reaguj

Nie ignoruj, reaguj. Zgłaszanie nienawistnych treści w Internecie jest naszym obowiązkiem.

Korzystaj świadomie

Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci. Jesteś odpowiedzialny_a za swoje działania i masz wpływ na to, żeby Internet był przyjaznym miejscem.

Okaż empatię

Użytkownicy i użytkowniczki sieci to osoby z krwi i kości – można je zranić. Okazując wsparcie, pomagasz zwalczać przemoc. 

STOP CYBERPRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Projekt “StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć” ma na celu przeciwdziałanie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci. Młode osoby spędzają w sieci bardzo dużo czasu. Oprócz ogromnych korzyści jakie niesie za sobą ta sytuacja, wiąże się ona również z wieloma zagrożeniami. Przemoc w Internecie jest zjawiskiem powszechnym, a na cyberataki narażonych jest wiele grup. Badania przeprowadzone przez Amnesty International Polska w ramach projektu „Toxic Twitter” wskazują, że ¼ dziewczyn i kobiet w Polsce (18-34 lata) doświadczyła cyberprzemocy przynajmniej raz. Większość badanych (78%) czuła się bezradna i samotna po cyberatakach. Poprzez edukację praw człowieka młodych osób chcemy podnosić ich świadomość odnośnie funkcjonujących stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz wzmacniać w nich umiejętności reagowania na cyberprzemoc. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom_uczestniczkom podejmowanie działań przeciw przemocy ze względu na płeć, wyposaży w narzędzia ułatwiające jej rozpoznanie. Chcemy stworzyć młodym osobom bezpieczną i wspierającą przestrzeń do prezentacji swoich pomysłów i swojej perspektywy. Projekt realizowany będzie w Polsce, Włoszech, Słowenii i Węgrzech.

23%

kobiet przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło cyberprzemocy.

10%

kobiet doświadczyło jakiegoś rodzaju cyberprzemocy przed ukończeniem 15. roku życia.

61%

kobiet, które doświadczyły cyberprzemocy, miało obniżone poczucie własnej wartości i straciło pewność siebie.

1. Okaż życzliwość

Dzieląc się treściami w sieci, okazuj życzliwość i szacunek innym.

2. Reaguj

Bądź czujny_a w sieci. Natychmiast zgłaszaj treści, które są przemocowe.

3. Wspieraj

Bądź blisko. Wspieraj osoby, które doświadczyły cyberprzemocy.

Organizacje w projekcie