Loading...

STOP CYBERPRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

STOP CYBERPRZEMOCY ZE

 WZGLĘDU NA PŁEĆ

Reaguj

Nie ignoruj, reaguj. Zgłaszanie nienawistnych treści w Internecie jest naszym obowiązkiem.

Korzystaj świadomie

Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci. Jesteś odpowiedzialny_a za swoje działania i masz wpływ na to, żeby Internet był przyjaznym miejscem.

Okaż empatię

Użytkownicy i użytkowniczki sieci to osoby z krwi i kości można je zranić. Okazując wsparcie, pomagasz zwalczać przemoc. Promoting empathy effectively helps reduce violence.

STOP CYBERPRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

StandByMe

Projekt “StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć” ma na celu przeciwdziałanie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci. Młode osoby spędzają w sieci bardzo dużo czasu. Oprócz ogromnych korzyści jakie niesie za sobą ta sytuacja, wiąże się ona również z wieloma zagrożeniami. Przemoc w Internecie jest zjawiskiem powszechnym, a na cyberataki narażonych jest wiele grup. Badania przeprowadzone przez Amnesty International Polska w ramach projektu „Toxic Twitter” wskazują, że ¼ dziewczyn i kobiet w Polsce (18-34 lata) doświadczyła cyberprzemocy przynajmniej raz. Większość badanych (78%) czuła się bezradna i samotna po cyberatakach. Poprzez edukację praw człowieka młodych osób chcemy podnosić ich świadomość odnośnie funkcjonujących stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz wzmacniać w nich umiejętności reagowania na cyberprzemoc. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom_uczestniczkom podejmowanie działań przeciw przemocy ze względu na płeć, wyposaży w narzędzia ułatwiające jej rozpoznanie. Chcemy stworzyć młodym osobom bezpieczną i wspierającą przestrzeń do prezentacji swoich pomysłów i swojej perspektywy. Projekt realizowany będzie w Polsce, Włoszech, Słowenii i Węgrzech.

0%

kobiet przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło cyberprzemocy

(A/HRC/38/47, 2018)

0%

kobiet doświadczyło jakiegoś rodzaju cyberprzemocy przed ukończeniem 15. roku życia

(A/HRC/38/47, 2018)

0%

kobiet, które doświadczyły cyberprzemocy, miało obniżone poczucie własnej wartości i straciło pewność siebie

(Hatemeter, 2020)

KURSY

Sprawdź nasze bezpłatne kursy online,
aby zrozumieć zjawisko przemocy ze względu na płeć.

Kurs SBM

Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę.
4 moduły z interaktywnymi ćwiczeniami dotyczącymi przemocy ze względu na płeć w Internecie.

Kurs SBM 2.0

Sprzeciwianie się i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.
3 moduły badające definicje, korzenie i charakterystykę zjawiska przemocy ze względu na płeć.

PLATFORMA CYFROWA

Odkryj platformę cyfrową.

Platform

Aplikacje, interaktywne gry, quizy i wiele innych aktywności, które pozwolą Ci podjąć wyzwanie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć.

KURSY

Sprawdź nasze bezpłatne kursy online,
aby zrozumieć zjawisko przemocy ze względu na płeć.

Course SBM

Combating Gender-Based Violence.
4 moduły z interaktywnymi ćwiczeniami dotyczącymi przemocy ze względu na płeć w Internecie.

Course SBM 2.0

Confronting and Countering Gender Based Violence.
3 moduły badające definicje, korzenie i charakterystykę zjawiska przemocy ze względu na płeć.

DIGITAL PLATFORM

Odkryj platformę cyfrową.

Platform

Aplikacje, interaktywne gry, quizy i wiele innych aktywności, które pozwolą Ci podjąć wyzwanie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć.

1. Okaż życzliwość

Dzieląc się treściami w sieci, okazuj życzliwość i szacunek innym.

2. Reaguj

Bądź czujny_a w sieci. Natychmiast zgłaszaj treści, które są przemocowe.

3. Wspieraj

Bądź blisko. Wspieraj osoby, które doświadczyły cyberprzemocy.

by StandByMe

News