Platforma cyfrowa jest przeznaczona dla młodych osób i nauczycieli_nauczycielek. Celem platformy jest umożliwienie identyfikowania i reagowania na przejawy cyberprzemocy i przemocy ze względu na płeć w formie grywalizacji.

Na platformie użytkownicy_użytkowniczki mogą wykonywać ćwiczenia, których celem jest: 

  • podnoszenie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć i dekonstrukcja stereotypów związanych z płcią; 

  • zapewnienie bezpiecznego miejsca do wymiany doświadczeń, prezentacji swoich pomysłów i  perspektywy; 

  • wspieranie i zachęcanie młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Platforma składa się z ćwiczeń, które za pomocą różnych metod podają wiedzę oraz aktywizują młode osoby do pogłębiania wiedzy oraz podnoszenia świadomości odnośnie funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów i uprzedzeń, które przyczyniają się do dyskryminacji i przemocy.

Na platformie użytkownicy_użytkowniczki mogą wykonywać ćwiczenia, których celem jest: 

  • podnoszenie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć i dekonstrukcja stereotypów związanych z płcią; 

  • zapewnienie bezpiecznego miejsca do wymiany doświadczeń, prezentacji swoich pomysłów i  perspektywy; 

  • wspieranie i zachęcanie młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Platforma jest dostępna w pięciu różnych językach: angielskim, polskim, włoskim, węgierskim i słoweńskim. Aby wejść na platformę cyfrową StandByMe, kliknij w poniższy link:

BY STANDBYME

News