Partner

Amnesty International

Amnesty International je globalno gibanje več kot 10 milijonov ljudi, ki se osebno angažirajo proti krivicam. Amnesty International Italije, Madžarske, Poljske in Slovenije so sekcije globalnega gibanja Amnesty International. V zadnjih letih je Amnesty izvajale kampanji Stop nasilju nad ženskami in Moje telo, moje pravice, ki sta se osredotočali na spolno nasilje in posilstvo, nasilje v intimnih razmerjih in vzpostavljanje varnih šol za dekleta. Vse partnerke iz Amnesty sodelujejo v globalni mreži osebja in aktivistov, ki delajo na področju boja proti nasilju nad ženskami.

Partner

FBK

FBK je italijanski raziskovalni inštitut, ki se osredotoča na visoko-kakovostne raziskave v informacijski in komunikacijski tehnologiji ter njihovih vplivih na družbo in trg.