STANDBYMEPROJECT

Ob koncu dvoletnega projekta Stand By Me 2.0 – Stoj mi ob strani: Borimo se proti nasilju nad ženskami in dekleti – organiziramo 13. junija 2024 na ljubljanski Fakulteti za družbene vede  (FDV-7) zaključno mednarodno konferenco. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku (brez prevajanja). Z nami bodo partnerske organizacije projekta – sekcije Amnesty International iz Italije, Madžarske in Poljske, italijanska organizacija Fondazione Bruno Kessler in univerza iz Trenta – na  dogodek pa vabimo tudi mlade, pedagoški kader, civilno družbo, predstavnike oblasti, odločevalce, druge zainteresirane…

Uvod in okrogla miza

Pozdravni nagovori: direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše, državni sekretar na Ministrstvu RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan. Uvodna oz. ključna govorka bo dr. Maria Paola Paladino, profesorica socialne psihologije na oddelku za psihologijo in kognitivno znanost Univerze v Trentu. Sledila bo okrogla miza: Nasilje na podlagi spola, škodljivi stereotipi, perspektiva mladih. 
Z nami bodo:

  • Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo
  • dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo
  • Nika Kovač, Inštitut 8. marec
  • Neža Jagodic, TOM telefon

Predstavitev rezultatov projekta

V drugem delu bomo partnerji, ki smo se pretekli dve leti posvetili razvoju gradiv za izobraževanje in aktivizem mladih na področju boja proti nasilju nad ženskami in dekleti na spletu in v realnem življenju, predstavili rezultate našega dela. Njihova rdeča nit je bilo preplet izobraževanja in aktivizma v fizičnem svetu z digitalnim zosredotočanjem na stereotipe, povezane s škodljivimi koncepti moškosti.

Predstavili bomo:

continue reading

Related Posts