Koncept skrbnih moškosti vse pogosteje srečujemo v teorijah in praksah, ki raziskujejo, kako se obravnava in preprečuje nasilje nad ženskami in dekleti.  

Pri skrbnih moškostih je ključnega pomena, da tudi moški zavzemajo družbene vloge izvajalcev skrbstvenih dejavnosti, ne le finančno-ekonomske preskrbe. Gre za pomembno preseganje stereotipov delitve vlog moških in ženskih med močne in racionalne ter nežne in čustvene. Skrbstvena dela lahko prevzemajo osebe vseh spolov, torej moški, ženske in nebinarne osebe, in prav je, da jih.  

Skrbne moškosti so nov konceptualni trend v družbenih teorijah moškosti, ki ga uvaja Karla Elliott. Koncept zavrača hegemono* moškost, kot edino pravilno obliko moškosti in za doseganje enakosti spolov upanje polaga prav v moško sprejemanje in nudenje skrbi in skrbnosti.  

Osrednje značilnosti skrbnih moškosti so zavračanje dominacije ter vključevanje vrednot skrbi, kot so pozitivna čustva, soodvisnost in odnosnost. 

Mirovni inštitut v sklopu projekta ECaRoM v koncept skrbi vključuje:  

 • zavračanje nasilja
 • skrb za enakost spolov in pravičnost
 • empatijo
 • skrb za družino
 • skrb za prijatelje_ice
 • skrb za okolje
 • skrb zase
 • skrbstvene poklice
 • skrb za skupnost
 • družbeno solidarnost.

Posebej izpostavljen je potencial skrbnih moškosti kot preventiva proti nasilju na podlagi spola. Vzpodbujanje skrbnosti, do sebe in drugih, lahko deluje kot orodje za preprečevanje (kulture) nasilja.  

Vzvode nasilja je s skrbnostjo mogoče preprečevati z:  

 • ozaveščanjem in krepitvijo čustvenih kompetenc 
 • spodbujanjem enakopravnih odnosov,
 • razbremenjevanjem zahtev, ki so povezane z moškostjo.

»Ko fantom ni treba izpolnjevati tradicionalnih vidikov moškosti, imajo več prostora za alternativne nenasilne načine reševanja sporov.«  

Šele v družbi, kjer določena dela in aktivnosti ne bodo vnaprej videna kot značilnost določenega spola, bomo lahko kolektivno bolj učinkovito delile odgovornosti dela in aktivnosti, ki so v korist vsem. Skrbne moškosti vabijo k zavračanju hegemonih* oblik moškosti in ponujajo bolj proaktivno obliko moškosti, ki (lahko) zavzema pomembno mesto v boju proti nasilju nad ženskami.  

V branje priporočamo publikacijo Spodbujanje skrbnih moškosti v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju (2022), Mirovni inštitut v sklopu projekta ECaRoM. 

* Hegemona moškost je družbena norma, ki moške vedno predstavlja kot neločljive z močjo in ekonomskimi dosežki/ekonomsko preskrbo. 

Vira  

Elliott, K. (2016): Caring Masculinities: Theorizing an Emerging Concept  

ECaRoM (2022): Spodbujanje skrbnih moškosti v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju

Original link: https://sola.amnesty.si/novice/kaj-je-skrbna-moskost.html

continue reading

Related Posts