FBK

FBK

FBK je italijanski raziskovalni inštitut, ki se osredotoča na raziskave na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije z vidika učinka na trge in družbe. 

https://www.fbk.eu/en/