STANDBYME 2.0

Na Akademiji Amnesty nov spletni tečaj o nasilju nad ženskami 

Ljubljana, 8. marec 2023 V Amnesty International ob letošnjem dnevu žensk objavljamo nov spletni tečaj, s katerim raziskujemo vzroke za nasilje nad ženskami in dekleti ter pojasnjujemo, zakaj gre pri tem za vprašanje človekovih pravic. Spletni tečaj je na slovenski Akademiji Amnesty* na voljo tudi v slovenščini (kliknite in se registrirajte)

Namen tečaja je zagotoviti znanje, veščine in ravnanje, ki je potrebno za uspešno spopadanje s škodljivimi spolnimi normami in stereotipi. Primarno je namenjen mladim in pedagoškim delavkam_cem, gotovo pa bo prišel prav tudi drugim (zaposlenim v javni upravi, v nevladnih organizacijah, medijih …). 

Ne glede na napredek, ki je bil narejen na področju pravic žensk in enakosti spolov v številnih delih sveta, je bila na svetovni ravni ena tretjina žensk vsaj enkrat v življenju žrtev nasilja na podlagi spola. Še vedno se nadziranje žensk, ženske seksualnosti in spolne identitete dojema kot osrednjega pomena za vzdrževanje družbenega reda.   

Omenjeni spletni tečaj je eno od orodij, ki smo ga razvili v okviru projekta Stoj mi ob strani 2.0** za boj proti nasilju nad ženskami in dekleti. V tem projektu si prizadevamo opolnomočiti mlade za akcijo ter opremljati izobraževalke_ce s pedagoškimi gradivi in znanjem, da bodo lahko mlade pri tem podprli.  

Tečaj vsebuje informacije o mednarodnopravnem vidiku tematike nasilja nad ženskami, statistike, različna grafična in druga pojasnila ter podatke. Obogaten je z vključitvijo video zgodb aktivistk_ov z vsega sveta, ki se borijo za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti. Vključene so tudi informacije o tem, kako se lahko vsakdo od nas zoperstavi temu nasilju, in povezave na spletna mesta drugih slovenskih nevladnih organizacij, ki nudijo pomoč. 

Učenje človekovih pravic je pomemben temelj delovanja Amnesty. Ljudje, ki poznajo svoje človekove pravice in pridobijo znanje o tem, kako naj jih zahtevajo zase in za druge, so močna sila za spremembe. 

Brezplačen spletni tečaj Soočanje z nasiljem na podlagi spola in boj proti njemu je dolg 90 minut, opravljate pa ga lahko v svojem ritmu. Tečaj je na globalni Amnesty Academy na voljo tudi v angleščini, madžarščini, poljščini, francoščini in španščini, kmalu pa bo tudi v italijanščini.  

** O projektu StandByMe 2.0  

V projekt Stoj mi ob strani 2.0 (StandByMe 2.0) smo vključeni Amnesty International (poleg globalnega programa učenja človekovih pravic še sekcije iz Slovenije, Italije, Madžarske in Poljske), Fondazione Bruno Kessler ter Univerza v Trentu. 

Skozi izobraževanje in aktivizem mladih se lotevamo boja proti nasilju nad ženskami in dekleti na spletu in v realnem življenju, pri čemer se  osredotočamo na stereotipe, povezane s škodljivimi koncepti moškosti. Poleg spletnega tečaja, ki ga objavljamo danes, bomo med drugim pripravili še usposabljanja, priročnik, digitalno platformo z inovativni orodji za izobraževanje, opolnomočenje in akcijo, mladi pa bodo nosilci aktivnosti za spremembe oz. izboljšave. Kliknite za več.  

Že 22. marca pripravljamo v Sloveniji prvo izmed usposabljanj za pedagoške delavke_ce (več o tem). 

Stand By Me 2.0 je financiran s programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV-2021-DAPHNE). 

O Akademiji Amnesty  

Akademija Amnesty je namenjena izobraževanju o človekovih pravicah in usposabljanju za to, kako človekove pravice zahtevati zase in za druge. Med drugim pripravljamo izobraževalna gradiva, vključno s spletnimi tečaji, ter Aktivistične e-novice in E-novice za predavatelje_ice

Projekt Akademija Amnesty: izobražujemo mlade za aktivno državljanstvo in človekove pravice je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021.