Home Page: Intro Section

Stop spletnemu nasilju nad ženskami

Cilj projekta StandByMe (Stoj mi ob strani) je boj proti spletnemu nasilju nad ženskami in dekleti z mladinskimi akcijami v Italiji, na Poljskem in Madžarskem ter drugod po Evropi. Projekt bo mlade opolnomočil za ukrepanje proti spletnemu nasilju nad ženskami, jim olajšal odkrivanje nasilja in podprl njihov glas nosilcev sprememb. To bo prostor za njihovo edinstveno vizijo in poglede. Cilj bomo dosegali z razvojem celovitega programa kombiniranega učenja, izobraževalnimi gradivi, posodobljenimi podatki in širokim naborom akcij.