Home Page: Data Section

23%

žensk je vsaj enkrat v življenju doživelo spletno zlorabo 

10%

žensk prijavi kakšno od oblik spletnega nasilja po 15. letu starosti

61%

žensk, ki so doživele spletno nasilje, je poročalo, da je sovražnost prizadela njihovo samozavest in samospoštovanje