The project: Intro Section

Projekt StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć, ma na celu przeciwdziałanie przemocy ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci.

Poprzez edukację praw człowieka wśród młodych osób, chcemy podnosić ich świadomość odnośnie funkcjonujących stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz wzmacniać w nich umiejętność reagowania na cyberprzemoc. Projekt ma umożliwić jego uczestnikom_uczestniczkom podejmowanie działań przeciw przemocy ze względu na płeć, ułatwiać im jej rozpoznawanie oraz wspierać ich, dając przestrzeń dla realizacji pomysłów i włączania ich perspektywy.