O projekcie

Projekt StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć, ma na celu przeciwdziałanie przemocy ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci.

Poprzez edukację praw człowieka wśród młodych osób, chcemy podnosić ich świadomość odnośnie funkcjonujących stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz wzmacniać w nich umiejętność reagowania na cyberprzemoc. Projekt ma umożliwić jego uczestnikom_uczestniczkom podejmowanie działań przeciw przemocy ze względu na płeć, ułatwiać im jej rozpoznawanie oraz wspierać ich, dając przestrzeń dla realizacji pomysłów i włączania ich perspektywy.

Projekt „StandByMe” jest realizowany w czterech krajach – w Polsce, Węgrzech, Włoszech i Słowenii. Skupia się na problemie przemocy ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Zaangażowana w projekt młodzież weźmie udział w warsztatach, kursach online na platformie Akademia Praw Człowieka Amnesty oraz będzie korzystać z aplikacji umożliwiającej identyfikowanie i reagowanie na przejawy cyberprzemocy. Dzięki aplikacji młode osoby będą także mogły dzielić się swoimi historiami i doświadczeniami, tworząc materiały wideo, komiksy i publikując posty.

Działania w ramach projektu obejmują kilka ścieżek:

– Platforma internetowa i monitoring mediów społecznościowych

– Warsztaty dla młodych osób i nauczycieli_nauczycielek oraz kursy online

– Akcje młodzieżowe

– Promocja i komunikacja rezultatów projektu

Projekt ma na celu:

– wyposażyć młode osoby i kadrę pedagogiczną w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podejmować działania promujące prawa człowieka i przeciwdziałające przemocy ze względu na płeć, w szczególności cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn;

– wyposażyć młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią rozpoznawanie cyberprzemocy i reagowanie na nią;

– zmotywować młode osoby do działania na rzecz promowania równości płci i zapobiegania cyberprzemocy;

– wpłynąć na organizacje, firmy i inne instytucje, by wprowadziły w swoich regulaminach i politykach silniejsze mechanizmy oparte na prawach człowieka, aby skuteczniej zapobiegać cyberprzemocy ze względu na płeć, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez młode osoby.

Stop przemocy ze względu na płeć