Home Page: Take Action Section

1. Okaż życzliwość

Dzieląc się treściami w sieci, okazuj życzliwość i szacunek innym.

2. Reaguj

Bądź czujny_a w sieci. Natychmiast zgłaszaj treści, które są przemocowe.

3. Wspieraj

Bądź blisko. Wspieraj osoby, które doświadczyły cyberprzemocy.