Home Page: Intro Section

STOP CYBERPRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Projekt “StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć” ma na celu przeciwdziałanie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy wobec kobiet i dziewczyn, toksycznego modelu męskości oraz stereotypów płci. Młode osoby spędzają w sieci bardzo dużo czasu. Oprócz ogromnych korzyści jakie niesie za sobą ta sytuacja, wiąże się ona również z wieloma zagrożeniami. Przemoc w Internecie jest zjawiskiem powszechnym, a na cyberataki narażonych jest wiele grup. Badania przeprowadzone przez Amnesty International Polska w ramach projektu „Toxic Twitter” wskazują, że ¼ dziewczyn i kobiet w Polsce (18-34 lata) doświadczyła cyberprzemocy przynajmniej raz. Większość badanych (78%) czuła się bezradna i samotna po cyberatakach. Poprzez edukację praw człowieka młodych osób chcemy podnosić ich świadomość odnośnie funkcjonujących stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz wzmacniać w nich umiejętności reagowania na cyberprzemoc. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom_uczestniczkom podejmowanie działań przeciw przemocy ze względu na płeć, wyposaży w narzędzia ułatwiające jej rozpoznanie. Chcemy stworzyć młodym osobom bezpieczną i wspierającą przestrzeń do prezentacji swoich pomysłów i swojej perspektywy. Projekt realizowany będzie w Polsce, Włoszech, Słowenii i Węgrzech.