Home Page: Hero Section

Reaguj

Nie ignoruj, reaguj. Zgłaszanie nienawistnych treści w Internecie jest naszym obowiązkiem.

Korzystaj świadomie

Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci. Jesteś odpowiedzialny_a za swoje działania i masz wpływ na to, żeby Internet był przyjaznym miejscem.

Okaż empatię

Użytkownicy i użytkowniczki sieci to osoby z krwi i kości – można je zranić. Okazując wsparcie, pomagasz zwalczać przemoc.