Home Page: Data Section

23%

kobiet przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło cyberprzemocy.

10%

kobiet doświadczyło jakiegoś rodzaju cyberprzemocy przed ukończeniem 15. roku życia.

61%

kobiet, które doświadczyły cyberprzemocy, miało obniżone poczucie własnej wartości i straciło pewność siebie.